Boksringverhuur Juridisch

Op deze website staat informatie over de diensten en producten die bij Boksringverhuur.nl  wordt aangeboden. Hoewel Boksringverhuur.nl de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Boksringverhuur.nl niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Boksringverhuur.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Boksringverhuur.nl kan niet uitsluiten dat er sprake kan zijn van storingen of onderbrekingen bij het gebruik van de website of vertraging in het verstrekken van informatie of verzending van berichten. Hiervoor aanvaardt Boksringverhuur.nl  geen enkele aansprakelijkheid.

Boksringverhuur.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met de website van Boksringverhuur.nl.

Onze website bevat onderdelen waarop eigendomsrechten van RegioZeist en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto’s, teksten en het overige grafische materiaal als mede de naam Boksringverhuur.nl auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke toestemming van Boksringverhuur.nl, deze website of onderdelen daarvan elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of  te wijzigingen.